#
15-2-2023
Ajankohtaista

Suomalainen OVIO CarBook on ajoneuvon omistajan, myyjän ja korjaamon sähköinen luottotyökalu

Perinteiset paperiset huoltokirjat eivät usein tarjoa auton omistajalle, korjaamolle tai potentiaaliselle ostajalle tarkkoja luotettavia tietoja ajoneuvon huoltohistoriasta. OVIO CarBook ratkaisee ongelman sähköisellä huoltokirjalla. 

Sijoituskohdeyrityksemme OVIO CarBookin palvelussa on tällä hetkellä rekisteröitynä yli 550.000 ajoneuvoa, noin 6.000.000 varaosavaihtoa sekä noin 3.200.000 huoltotapahtumaa. Datan määrä kasvaa jatkuvasti uusien korjaamoiden ja asiakkaiden liittyessä palvelun käyttäjiksi. 

Palvelulle ei ole Suomessa suoraa kilpailijaa. ”Muut vastaavanlaiset palvelut tarjoavat sähköistä huoltokirjaa, johon tiedot tulee syöttää manuaalisesti. Nämä palvelut toimivat usein ainoastaan valtuutettujen huoltokorjaamoiden välillä, eli eivät tarjoa ajoneuvon omistajalle ajankohtaista ja tarpeellista tietoa”, OVIO CarBookin hallituksen puheenjohtaja Jari Puranen sanoo.

Ovio CarBook kerää tietonsa suoraan korjaamoiden ja mm. Trafin tietokannoista, jonka lisäksi palvelun käyttäjä voi itse ilmoittaa ajoneuvolle tehtyjä hoitotoimenpiteitä järjestelmään. Palvelu on yksityisasiakkaalle maksuton ja korjaamot saavat palvelun käyttöönsä kuukausimaksua vastaan. 

Korjaamo voi OVIO CarBookin avulla tarjota asiakkailleen sähköisen luotettavan huoltokirjan, ja näkee kaikkien palvelussa mukana olevien korjaamoiden tekemät huoltotoimenpiteet. Näin tiedetään tarkasti mitä toimenpiteitä ajoneuvolle on aiemmin tehty. Lisäksi korjaamoilla on mahdollisuus käyttää palvelualustaa markkinointivälineenä; palvelun kautta voi kohdistaa räätälöityä mainontaa omalle asiakaskunnalleen.

 

 

Yksityishenkilölle OVIO tarjoaa ilmaisen sähköisen huoltokirjan, josta selviää luotettavasti ajoneuvon huoltohistoria esimerkiksi ajoneuvon ostoa tai myyntiä varten. Luotettava ja asianmukainen huoltohistoria nostaa ajoneuvon arvoa.

Vuoden 2023 aikana OVIO CarBook suunnittelee palvelun laajentamista: ”autoliikkeille ja kaikille ammattimaisesti ajoneuvoja liiketoiminnassaan hyödyntäville organisaatioille OVIO tulee vuoden 2023 aikana avaamaan laajemman sähköisen ajoneuvokaluston hallinnointipalvelun”, Puranen kertoo.

Startup Lions lähti mukaan OVIO CarBookin toimintaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa vuonna 2018. ”Startup Lionsilla on ollut keskeinen merkitys Ovion toiminnan kehityksessä koko yrityksen olemassaolon aikana.”

Yrityksen tulevaisuus näyttää lupaavalta. ”OVIO on hyvässä vauhdissa kohti kattavaa huoltotietoportaalia. Tulevaisuuden tavoitteenamme on palvelun integrointi osaksi tunnettuja ajoneuvoihin liittyviä palveluita. Lisäksi tavoitteenamme on kaupallistaa kertynyt data sekä tuoda sitä tarjolle useiden eri kanavien ja toimijoiden kautta”, Puranen kuvaa OVIO CarBookin tulevaisuuden näkymiä.

OVIO CarBookilla on käynnissä osakeanti. Annista kerätyillä varoilla mahdollistetaan seuraavan 18–24 kuukauden toiminta sekä nostetaan yhtiön arvo huomattavasti nykyistä suuremmalle tasolle. 

  • Uusien osakkeiden maksimimäärä 3500 kpl
  • Osakekohtainen yksikköhinta 130 € / osake
  • Minimimerkintä 30 kpl
  • Pre-money valuaatio noin 1.900.000 €

 

Yhteyshenkilö osakeantiin ja muihin OVIO CarBokiin liittyvissä asioissa:

Jari Puranen, Hallituksen puheenjohtaja

jari.puranen@ovio.fi