#
8-12-2022
Ajankohtaista Tapahtuma

Terveydenhoitoa mullistavalla DiabetesSaralla menestyksekäs vuosi takana

DiabetesSaran tarjoamille elintapasairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn keskittyville palveluille on kasvava kysyntä. Vuosi 2022 on osoittanut vahvasti yrityksen tulevaisuuden kasvupotentiaalin.

 

DiabetesSara on kahden kokeneen diabeteshoitajan Teija Vörlinin ja Päivi Oravan ideasta syntynyt palvelu, joka alkuperäisenä tavoitteena oli madaltaa diabeetikkojen kynnystä hakeutua hoidon piiriin. Yritys tarjoaa diabeteksen ja myös muiden elintapasairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn suunnattuja erikoislääkärin ja erikoissairaanhoitajien palveluita Terve Päivä -palvelukonseptillaan digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta. 

”Missiomme on tuottaa vaikuttavuutta terveydenhuoltoon erityisesti ennaltaehkäisevällä hoidolla, mutta samalla tuotamme sitä käytännössä kaikilla muillakin osa-alueilla”, DiabetesSaran toimitusjohtaja Heikki Hartikainen kuvaa. 

 

Terve Päivä -palvelukonsepti

Terve Päivä -palvelu ratkaisee elintapasairauksien massiivista hoitovajetta. Nykyisistä terveydenhuollon hoitoprosesseista puuttuu täysin diabeteksen ennaltaehkäisyyn sekä lääkehoitoa tukevaan elintapaohjaukseen liittyvät palvelut. Ja samasta hoitovajeesta kärsivät käytännössä kaikki muutkin elintapasairausryhmät.

DiabetesSaran pääasiakkaina on erityisesti julkinen terveydenhuolto sekä työterveyshuolto, joiden piirissä on käytännössä kaikki elintapasairauksien riskissä tai jo hoidossa olevat ihmiset. Pian aloittavien hyvinvointialueiden lisäksi yritys tarjoaa palveluitaan myös mm. kunnille terveyden edistämisen tueksi. 

Kokonaispalvelun lisäksi Terve Päivä -palvelualusta taipuu muiden terveydenhuollon toimijoiden käyttöön SaaS-palvelumallilla, jota pilotoidaan parhaillaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Yrityksen suurimmat nykyiset asiakkaat ovat Porin perusturva ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Neuvottelut useiden muiden hyvinvointialueiden kanssa ovat käynnissä.

image-20221209114016-1.png

Vastaus elintapasairauksien kansalliseen hoitovajeeseen

Hoitovaje koskettaa myös monia muita elintapasairauksia, jonka johdosta Terve Päivä -palveluun on kehitetty omia 6 kuukautta kestäviä hoito-ohjelmia näiden sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. 

”Terve Päivä -palvelumme tulee nähdä osana koko terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemiä, jossa esimerkiksi apteekeilla ja kuntoutusta tuottavilla yrityksillä sekä digitaalisia ratkaisuja tarjoavilla yrityksillä on oma keskeinen roolinsa.”, Hartikainen sanoo. Terve Päivä – palvelu on integroitavissa osaksi muita digitaalisia ratkaisuja tai se voi olla saatavissa esimerkiksi apteekin tarjoamana palveluna.

 

Todistetusti toimiva konsepti

DiabetesSaran vuosi on ollut monella tapaa menestyksekäs. Nuorkauppakamarin Tuottava Idea -innovaatiokilpailussa DiabetesSara palkittiin Länsi-Suomen alueen yhteiskuntasarjan voittajana.  Yritys sijoittui Kasvu Open -kilpailun Digital health -sarjassa neljän parhaan joukkoon, jonka lisäksi kilpailun kaikissa sarjoissa mukana olleista lähes 250 yrityksestä DiabetesSara oli parhaiden 60 yrityksen joukossa.

Upright Project Oy:n Nettovaikuttavuusanalyysi arvioi yrityksen nettovaikuttavuudeksi 84 %. Keskimääräisesti yritykset saavat kyseisessä analyysissa arvoja -15 % – +25 %. Upright Project Oy:n Nettovaikuttavuusanalyysi mittaa tunnuslukujen ja algorytmien kautta yrityksen vaikuttavuutta yhteiskunta-, tietopääoma-, terveys- ja ympäristövaikutusten kokonaisuuksista.

Myös yrityksen perustajat ovat saaneet toiminnastaan tunnustusta. DiabetesSaran ja Terve Päivä -konseptinperustajat Teija Vörlin ja Päivi Orava valittiin Alma Median vuosittain julkaisemalle Terveydenhuollon 100 vaikuttajaa listalle menestyksekkäästi sijalle 8. 

 

Startup Lions tuo osaamistaan liiketoiminnan kehitykseen

Startup Lions lähti mukaan DiabetesSaran toimintaan vuonna 2020. Alkurahoituksen lisäksi yritys on hyötynyt Startup Lionsin osuudesta hallitustoiminnassa, jonka myötä yritys on saanut käyttöönsä kokemusta ja osaaminen startup-yritysten alkuvaiheen toiminnan haasteissa. 

DiabetesSaran toimitusjohtaja Heikki Hartikainen tuli mukaan vuonna 2021, jolloin Startup Lionsin takana vaikuttavat ja DiabetesSaran hallituksessa toimivat asiantuntijat rekrytoivat hänet rakentamaan konseptista kannattavaa liiketoimintaa.

”Terve Päivä palvelumme potentiaali on valtava ja SaaS-palvelumallin myötä se on myös erittäin voimakkaasti skaalattavissa. Terveydenhuolto tarvitsee yhä parempia digitaalisia ratkaisuja, joilla kattaa alati kasvava hoidon tarve ja kääntää painopistettä pelkästä sairauden lääkehoidosta ennaltaehkäisevään ja lääkehoitoa tukevaan hoitoon. Ja tämä ongelma ei rajoitu pelkästään Suomeen vaan on globaali, ja tätä myöten aloitamme liiketoimintamme kansainvälistymiseen tähtäävät toimet 2023.”, Hartikainen kuvaa näkemystään DiabetesSaran tulevaisuudesta. 

 

Lisätietoja aiheesta

Heikki Hartikainen | Toimitusjohtaja, DiabetesSara

heikki.hartikainen@diabetessara.fi

www.diabetessara.fi

 

Mikäli kiinnostuit Startup Lionsin toiminnasta tai haluat lähteä mukaan sijoittajaksi, ota yhteyttä:

sijoittaja@startuplions.fi

TAI

Jukka Huikari | Hallituksen jäsen, Startup Lions

jukka.huikari@gmail.com