#
9-3-2023
Ajankohtaista

Vastuullisuus ja kestävä kehitys Startup Lionsin sijoittamisen keskiössä

Startup Lions on startup-yrityksiin sijoittava ja niiden liiketoimintaa kehittävä sijoitusyhtiö. Startup Lions edistää menestyvien innovaatioiden syntyä luomalla samalla työpaikkoja Suomeen. Emme pelkästään sijoita startup-yrityksiin, vaan pidämme tärkeänä sitä, että osallistumme läheisesti yrityksen toimintaan tukien yrittäjää liiketoiminnan alkumetreiltä lähtien. Olemme luotettava kumppani, joka tuo mukanaan rahoitusta, moniammatillista osaamista ja pitkää kokemusta. 

Sijoituskohdeyrityksissämme työskentelee tällä hetkellä noin 100 eri alojen ammattilaista, jonka lisäksi työllistämme yhteistyökumppaneidemme välityksellä merkittävän määrän työntekijöitä.

Pidämme vastuullisuutta suuressa arvossa niin omassa toiminnassamme kuin sijoituskohdeyrityksiä valittaessa. Kohdeyritysten tulee toimia vastuullisesti kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla; talous, ympäristö ja yhteiskunta. 

Sijoituspäätöstä tehtäessä huomioimme, että tuottavuuden ja riskienhallinnan lisäksi yhtiön varat on sijoitettu eettisesti ja vastuullisesti. Suosimme sijoituskohteita, jotka edistävät vihreää siirtymää, sosioekonomista kansantalouden parantamista, kestävää kehitystä ja turvallisuutta. 

 

Miten nykyiset portfolioyrityksemme edistävät kestävää kehitystä?

 

Dermeco

Perinteisellä haavasidosteollisuudella on merkittävä ympäristöjalanjälki – pelkästään hydrokolloidisista sidoksista syntyy vuosittain arviolta 30 miljoonaa kiloa jätettä. Dermeco on kehittänyt hydrokolloidisidoksen, joka hajoaa täysin hiilidioksidiksi, vedeksi ja humukseksi, eikä jätä jälkeensä haitallista mikromuovia.

Dermecon materiaaliteknologia on todistettu tehokkaaksi, turvalliseksi ja laadukkaaksi johtavien sertifiointilaitosten ja standardien mukaisesti.

Delva 

Delva on metallin 3D-tulostukseen erikoistunut yhtiö. Optimoidut, materiaalia ja energiaa säästävät, tulostetut rakenteet tukevat kestävää kehitystä koko elinkaaren ajan. Kevyet ja tilaa säästävät komponentit mahdollistavat koneiden ja laitteiden muiden osien toteutuksen kevyempänä, joten hyöty moninkertaistuu. Uudistuva toimitusketju säästää työvaiheita, logistiikkaa ja varastointitarpeita.

Komponenttien kestävyys ja suorituskyky, energiatehokkuus ja korjattavuus tuovat merkittäviä säästöjä niin talouden kuin ympäristön näkökulmasta.

NWB Finland

NWB Finland kehittää ja patentoi ympäristöystävällisiä juomapakkauksia, jotka sisältävät jopa 72 % vähemmän muovia kuin muut yleisesti käytössä olevat juomapullot. Logistisesti pakkaukset vievät jopa 35 % vähemmän tilaa kuljetuksessa, sillä pakkausten väliin ei jää pyöreille juomapulloille tyypillistä tyhjää tilaa. Myös pakkausten hiilijalanjälki on markkinoiden pienin. 

Koneikko

NWB Finlandin omistama Koneikko valmistaa uusia räätälöityjä teollisuuslaitteita, jonka lisäksi yritys huoltaa ja myy käytettyjä laitteita. Laitteiden uudelleenkäyttö ja huolto lisäävät käyttöikää ja ovat ympäristön kannalta parempi valinta.

 

sijoituskohteet-kartalla.png

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räätälistudio

Räätälistudio tuottaa vaatteita vain tilauksesta. Yritys ei varastoi tai valmista tuotteitaan ennakkoon, vaan kaikki tuotetaan kysynnän mukaan. Tällöin säästytään turhilta kuljetuksilta, varastoinnilta ja hävikiltä. Vaatteet valmistetaan laadukkaista materiaaleista asiakkaan mittojen mukaisesti, jonka ansiosta ne ovat pitkäikäisiä ja istuvat kantajalleen parhaalla mahdollisella tavalla. Vaatteita on myös mahdollista muokata tarpeen mukaan isommiksi tai pienemmiksi, jolloin käyttöikä pitenee entisestään. 

DiabetesSara

DiabetesSaran lanseeraama Terve Päivä -konsepti ennaltaehkäisee diabeteksen ja muiden elintapasairauksien puhkeamista sekä tuo tehokkaan hoidon helposti asiakkaan saataville. Ehkäisevän hoidon ansiosta yhteiskunta säästää tulevaisuudessa merkittävästi turhissa hoitokustannuksissa. Digitaalisesti toimiva Terve Päivä -alusta on myös ympäristön kannalta vastuullinen vaihtoehto, sillä asiakkaan ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Coldins

Coldins on kehittänyt ja patentoinut rakennuksissa käytettävän eristeen kaltaisen ratkaisun, jonka avulla rakennuksen jäähdytykseen käytetyn energian kulutusta voidaan pienentää merkittävästi, samalla parantaen rakennusten käyttömukavuutta. Maailman sähkönkulutuksesta jopa 10 % käytetään sisäilman viilentämiseen. Coldinsin ratkaisu vähentää tätä kulutusta merkittävästi, sillä sen käyttö ei vaadi lainkaan sähköä.

Ovio CarBook

Ovio CarBookin sähköinen ajoneuvon huoltokirja kerää yhteen kaiken ajoneuvon huoltohistorian. Palvelu tehostaa huoltokorjaamoiden toimintaa (ei ylimääräistä lähtötilanneselvitystä, ei turhia tarkistuksia eikä tarpeettomia varaosavaihtoja). Palvelu toimii myös puolueettomana takuuna ajoneuvon ostajan ja myyjän välissä, kuvaten yksityiskohtaisesti ja luotettavasti ajoneuvoon tehdyt huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hyvin huolletun ja huoltohistorialtaan kattavasti dokumentoidun ajoneuvon käyttöikä on myös selkeästi pidempi.

Cargo Online Finland

Cargo Online Finland on kuljetusten tilausjärjestelmä, jonka avulla jakeluliikennettä voidaan tehostaa merkittävästi vähentäen muun muassa vajaita tavarankuljetuksia. Kuljetusten tehostaminen on kuljetusliikkeille ja kuljetuksen tilaajalle kustannustehokkaampaa sekä ympäristöystävällisempää. 

Snowsus/ eFloater

SnowSus kehittää eFloater vesijettiä, joka toimii sähköllä ja on huomattavasti energiatehokkaampi kuin aikaisemmat vesijetit. Uuden sukupolven eFloaterilla on potentiaali syrjäyttää polttomoottorikäyttöiset kulkuneuvot ja se on ympäristövastuullisesti merkittävästi parempi kuin polttomoottorikäyttöinen kulkuneuvo. Sähkövesijetti on hiljainen ja päästötön eikä sen lataaminen vaadi pitkiä polttoaineenhakureissuja. Sähkövesijetti vastaa suorituskyvyltään polttomoottorilla toimivaa vesijettiä.  

Safe Payment Group

Vertaiskaupassa yksityishenkilöiden välillä tapahtuu paljon väärinkäytöksiä, kun joko hyödykkeen lähettäjä tai vastaanottaja toimii epärehellisesti. Safe Payment Groupin kehittämä digialusta tarjoaa maksuratkaisun, jonka avulla voidaan vähentää vertaiskaupassa tapahtuvia rikoksia. Palvelun avulla niin hyödykkeen ostaja kuin myyjä voivat olla varmoja siitä, että kaupankäynti on turvallista.  

Terveydelle

Terveydelle tarjoaa ikääntyville ja pitkäaikaissairaille asiakkailleen asiantuntevaa, luotettavaa ja yksilöllistä kotihoitoa. Vanhusten yksinäisyys on yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma, ja yrityksen palvelukonseptin ytimessä onkin edistää elämisen arvoista elämää ja vähentää yksinäisyyttä. Samalla huolehditaan asiakkaan terveydestä ja tarjotaan ennaltaehkäisevää hoitoa tulevien sairauksien varalta, mikä tuo osaltaan yhteiskunnallisesti merkittäviä säästöjä. 

 

Startup Lionsilla arvostamme yrittäjyyttä ja olemme mukana tukemassa kestävää tulevaisuutta.