För Investorer

Vi hjälper startups att växa

Vi har idag över 100 aktieägare och investeringar i 13 startupföretag. Som investerare kan du vara med att utveckla startups med måttlig risk. Du kan bli en aktiv part i vårt nätverk och jobba direkt med spännande företag i ett tidigt skede och så säkerställa deras framgång.


En investering med hanterbar risk

Vi investerar våra aktieägares pengar direkt i startupföretag. Vi finansierar vår operativa verksamhet genom egna medel samt de vinster som uppkommer då portfolieföretag säljs.

Vi söker nytt kapital några gånger per år. En typisk investering från gamla och nya aktieägare är mellan 15.000 EUR och 50.000 EUR.

Vi är närmast skuldfira och strävar efter att investera kostnadseffektivt och levererar investeringar med diverse finansiella instrument i portfolieföretagen.

Vårt sätt att jobba

Vår avkastning består av framgångsrika exits. Vi investerar avkastningen tillbaka i nya företag.

Vi strävar till att våra aktier skall kunna handlas på en öppen marknadsplats. Vår fokus just nu är framför allt att utvidga får portfolie och utveckla vårt arbetssätt.

Omistajat-SE.png

 

Startup-Lions-logo.svg

Vill du investera?

Boka ett möte med oss så berättar vi mer.
sijoittaja@startuplions.fi 

Framgång uppnås tillsammans