För startupföretag

Vi hjälper startup företag att lyckas

Vi gör våra investeringar från balansen. Vårt sätt att arbeta inbegriper aktivt styrelsearbete via vilket vi leder företagarna vidare operationellt. Vi hjälper att hämta in nytt kapital och vårt mål tillsammans med grundarna är att skapa företag som attraherar investorer på nästa nivå.

 

Vårt sätt att arbeta

Varje startup är individuell men förutsättningarna för tillväxt är alltid lika.

#

Finansiering

Kapital, finansiering, lån och olika slag av låneinstrument enligt företagets behov. 

#

Företagsutveckling

Vi kommer med råd och erfarenhet i företagsutveckling och företagsdrift.

#

Expertis

Vårt breda nätverk av erfarna proffs i en mångfald av brancher hjälper företagarna vidare.

#

Exit

Vårt mål är alltid att tillsammans med företagaren skapa skalbar tillväxt som attraherar större investorer.

Typiska investeringar? 

Vi vill utveckla startups och skapa tillväxt. Vi investerar men erbjuder inte lån.

Vi investerar etiskt i olika industrier så länge det finns möjlighet till skalbar tillväxt.

Typiskt projekt

Vi kommer vanligen med i ett väldigt tidigt skede. Tillsammans med företagarna bygger vi företaget professionellt och stöder utvecklingen.

1.

Investeringen

Då vi investerar i en startup blir vårt ägarskap i bolaget typiskt mellan 20% och 50%.

2.

Första stegen

Vi organiserar det operationella och stärker bolagets styrelse med rätta kompetenser.

3.

Tillväxt-finansiering

Den första finansieringen söker vi tillsammans från bank, statliga instanser och andra källor.

4.

Driftskapital

Vi söker lämpliga investorer för att stöda bolagets tillväxt.

Vi är här för dej!

I vår erfarenhet är det utmanande för en startup att få finansiering och klara sej igenom de tidigaste faserna av företagets utveckling.

Förutom finansiering saknas ofta kompetenser inom olika områden gällande företagsdrift.

  • Startup Lions ägs av finska bolag, businessledare och investorer.
  • Vi är en strategisk partner for startups. Vi coachar och erbjuder finansiell expertis.
  • Vi hjälper dej att driva in kapital och hjälper dej med tillväxt. 
  • Vi hjälper dej att hitta de kompetenser du behöver i din business.
  • Know-how är vår största tillgång.

Jobba med oss ifall ...

  1. Du söker ett team för att utveckla ditt företag.

  2. Du är passionerad, kan skapa entusiasm kring din business idé och vill jobba med ett motiverat team.

  3. Du känner till dina styrkor och svaga sidor.

  4. Du har en briljant idé, men söker en genuint aktiv och kompetent partner.

Behöver du finansiering och expertis för att utveckla din business?

Framgång uppnås tillsammans