Mitä hyötyä minulle olisi Start Up Lions -yhtiöstä?

Sijoitusportfoliomme koostuu tarkoin valituista varhaisen vaiheen yhtiöistä, joissa oman arviointimme perusteella on hyvä idea ja kasvupotentiaali. Vahva osakasjoukkomme ja kokemustaustamme auttavat meitä tekemään valistuneita sijoitusvalintoja.

Emme ole rajanneet sijoituskohteitamme mihinkään tiettyyn kategoriaan. Olemme mukana niin uudessa, kuin perinteisemmässäkin liiketoiminnassa. Kaikkia näitä yhdistää kuitenkin jokin tarjooman, palvelukonseptin tms. uudistamiseen liittyvä idea, jolla liiketoimintaa on mahdollista skaalata tai kansainvälistää.

Me tuomme aloittavan yrityksen tueksi sekä pääomaa, että osaamista. Olemme aina mukana osakkuusyritystemme hallitustyöskentelyssä, mutta merkittävässä määrin myös yritystemme arjen tukena. Tämä auttaa luonnollisesti osakkuusyrityksiämme, mutta samalla tietysti myös meitä saavuttamaan paremmin tuottotavoitteemme.

Leijona

Haluaisitko antaa oman panoksesi omistamiemme Startup -yhtiöiden kehittämiseksi?

Osaamispääomamme on jo tällä hetkellä laaja. Tavoitteemme on kuitenkin kasvaa ja tehdä vuosittain useita uusia sijoituksia. Tarvitsemme tämän kasvun tueksi lisää tekijöitä ja resursseja. Keskeisin tarpeemme jatkossa kohdistuu aktiivisen hallitustyöskentelyn osaajiin, joilla on valmius auttaa osakkuusyrityksiämme myös arkisemmissa käytännön asioissa.

Osakkuusyritystemme toimialakirjo on laaja. Tämä on käytännössä keinomme sijoitustoiminnan toimialariskien minimoimiseksi. Tarvittavaa osaamista ja kokemusta tulemme tästä syystä tarvitsemaan hyvinkin laaja-alaisesti. Jos sinulla on halu päästä mukaan Startup -vaiheessa olevien osakkuusyritystemme kasvuun ja olet valmis tarjoamaan tähän resursseja ja osaamistasi, niin ota yhteyttä!

Toimintamme lukuina

Osakkaita


80

Läpikäytyjä Startup -yrityksiä


630

Osakkuusyrityksiä


12


Muun muassa näissä olemme mukana

Lisäksi olemme mukana useammassa varhaisen vaiheen yhtiössä, joista kerromme myöhemmin.

Lähde mukaan aktiiviseen ja nopeasti kehittyvään verkostoomme!

Ota yhteyttä