Sijoittajalle

 

 

Olemme startup -yritysten kasvun mahdollistaja

Meidän osakaskuntamme on yli 100 suomalaista henkilöä tai yhtiötä (katso alla oleva kuva), jotka haluavat olla mukana sijoittamassa hajautetusti suomalaisiin startup-yhtiöihin. Sijoittajalle olemme mahdollisuus olla mukana sijoittajana, aktiivisena osallistujana sopivassa kohdeyhtiössä tuottamassa sijoitukselle lisäarvoa tai vain kannustaa suomalaisia startup-yhtiöitä alkuun.

Sijoittajasivu-omistusrakenne.png


Sijoituksia kasvuun

Meillä ei ole rajattua sijoituspolitiikkaa emmekä kerää hallinnointimaksuja sijoittajilta. Kaikki varat sijoitetaan suoraan yhtiöihin ja suorat toiminnan kulut katetaan suoraan omilla varoilla ja irtautumisista saaduilla varoilla. 

Keräämme pääomia ajoittain, muutaman kerran vuodessa, ja tyypillinen sijoitus on 15.000 – 50.000€ per sijoittaja. 

Olemme itse velattomia ja pyrimme sijoittamaan mahdollisimman pienillä kustannuksilla, jolloin erilaisilla velka- tai tuki-instrumenteilla voimme sijoituskohteidemme sijoitusta kasvattaa.


Yhteiset kasvun tavoitteet

Tuottomme muodostuu vain onnistuneista irtautumisista, jotka sijoitamme takaisin uusiin yhtiöihin.

Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että pystymme tarjoamaan sijoittajille myös mahdollisuuden käydä kauppaa yhtiömme osakkeella, mutta tällä hetkellä keskitymme sijoitusportfoliomme kasvattamiseen ja toimintamme kehittämiseen.


 

Sijoitetun pääoman tuotto

Valuation määrittelyssä käytetty viimeisimmän osakeannin valuaatiota.

roirr.png

 

Startup-Lions-logo.svg

Haluaisitko mukaan sijoittajaksi?

Varaa henkilökohtainen verkkotapaaminen
sijoittaja@startuplions.fi 
ja keskustellaan lisää!

Menestys rakennetaan yhteistyöllä